ĐAM MỸ HAY

hllv list những truyện mà mình ấn tượng muốn lưu trữ lại thui để sau này nói tới tên không quên nội dung ^~^ Trời Quang Mây Tạnh Sự thật là đọc 2 chương đầu k hỉu j hết, cho đến tận khi nhập vào được mạch truyện rồi thì lại đứt k ra. Đây … More ĐAM MỸ HAY